شبکه آبچلو یک تیکه

شبکه آبچلو یک تیکه

معرفی اجمالی کالا
شبکه آبچلو یک تیکه

شبکه آبچلو یک تیکه

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 150 سانتی متر40 سانتی متر60 سانتی متر-