شبکه آبچلو سه تیکه

شبکه آبچلو سه تیکه

معرفی اجمالی کالا
شبکه آبچلو سه تیکه

شبکه آبچلو سه تیکه

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 150 سانتی متر40 سانتی متر60 سانتی متر-


ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 140 سانتی متر40 سانتی متر55 سانتی متر-


ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 130 سانتی متر40 سانتی متر50 سانتی متر-