تانک شستشوی مکعبی متحرک

تانک شستشوی مکعبی متحرک

معرفی اجمالی کالا
تانک شستشوی مکعبی متحرک

تانک شستشوی مکعبی متحرک

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 150 سانتی متر65 سانتی متر60 سانتی متر30 کیلوگرم

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 180 سانتی متر65 سانتی متر60 سانتی متر35 کیلوگرم