سینک سه لگن

سینک سه لگن

معرفی اجمالی کالا
سینک سه لگن

سینک سه لگن

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

بنابر سفارش مشتری قابل تغیر است
بنابر سفارش مشتری قابل تغیر است
بنابر سفارش مشتری قابل تغیر است

جنس:

تمام استیل

در زیر سینک فضایی جهت قرار دادن ظروف تعبیه شده است