شبکه آبرو

شبکه آبرو

معرفی اجمالی کالا
شبکه آبرو

شبکه آبرو

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

100 سانتی متر30 سانتی متر2.5 سانتی متر-