کابینت دیواری

کابینت دیواری

معرفی اجمالی کالا
کابینت دیواری

کابینت دیواری

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

استاندارداستاندارداستاندارد

جنس:

تمام استیل ورق نگیر

رویه 1 میل

درب 0/8 بدنه و کف 0/6