کابینت زمینی

کابینت زمینی

معرفی اجمالی کالا
کابینت زمینی

کابینت زمینی

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

استاندارداستاندارداستاندارد

جنس:

تمام استیل ورق نگیر

رویه 1 میل

درب 0/8 بدنه و کف 0/6