چلیک سیخ کباب ثابت

چلیک سیخ کباب ثابت

معرفی اجمالی کالا
چلیک سیخ کباب ثابت

چلیک سیخ کباب ثابت

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

25 سانتی متر25 سانتی متر68 سانتی متر5 کیلوگرم