چلیک سیخ کباب متحرک

چلیک سیخ کباب متحرک

معرفی اجمالی کالا
چلیک سیخ کباب متحرک

چلیک سیخ کباب متحرک

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

25 سانتی متر25 سانتی متر75 سانتی متر6 کیلوگرم