چلیک حبوبات متحرک

چلیک حبوبات متحرک

معرفی اجمالی کالا
چلیک حبوبات متحرک

چلیک حبوبات متحرک

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

45 سانتی متر45 سانتی متر57 سانتی متر13 کیلوگرم