چلیک حبوبات ثابت

چلیک حبوبات ثابت

معرفی اجمالی کالا
چلیک حبوبات ثابت

چلیک حبوبات ثابت

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

45 سانتی متر45 سانتی متر50 سانتی متر11 کیلوگرم