میز برنج پاک کنی

میز برنج پاک کنی

معرفی اجمالی کالا
میز برنج پاک کنی

میز برنج پاک کنی

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

بنابر سفارش مشتری قابل تغیر است
بنابر سفارش مشتری قابل تغیر است
بنابر سفارش مشتری قابل تغیر است

جنس:

تمام استیل

در زیر میز فضایی جهت قرار دادن ظروف تعبیه شده است