تخته‌ساطور رویه چوبی

تخته‌ساطور رویه چوبی

معرفی اجمالی کالا
تخته‌ساطور رویه چوبی

تخته‌ساطور رویه چوبی

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 50 سانتی متر50 سانتی متر85 سانتی متر55 کیلوگرم