میز شوت زباله

میز شوت زباله

معرفی اجمالی کالا
میز شوت زباله

میز شوت زباله

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

150 سانتی متر
65 سانتی متر
85 سانتی متر


ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

180 سانتی متر
65 سانتی متر
85 سانتی متر