کانتر تاپینگ

کانتر تاپینگ

معرفی اجمالی کالا
کانتر تاپینگ

کانتر تاپینگ

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 150 سانتی متر88 سانتی متر83 سانتی متر200 کیلوگرم

فنی:

نوع: برقی

قدرت: 0.45 کیلو وات

درجه حرارت: 5+ / 2+ سانتی گراد

ظرفیت: 300 لیتر


ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 180 سانتی متر88 سانتی متر83 سانتی متر230 کیلوگرم

فنی:

نوع: برقی

قدرت: 0.45 کیلو وات

درجه حرارت: 5+ / 2+ سانتی گراد

ظرفیت: 410 لیتر