کباب پز ترکی

کباب پز ترکی

معرفی اجمالی کالا
کباب پز ترکی

کباب پز ترکی

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 47 سانتی متر50 سانتی متر100 سانتی متر30 کیلوگرم