اجاق ۴ شعله فردار

اجاق ۴ شعله فردار

معرفی اجمالی کالا
اجاق ۴ شعله فردار

اجاق چهار شعله فر دار

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 88 سانتی متر84 سانتی متر91 سانتی متر170 کیلوگرم

فنی:

نوع گازی (فشار گاز 1.4 پوند بر متر مربع)

قدرت: 274500 کیلو کالری بر ساعت