اجاق لاوستون با رویه استیل

اجاق لاوستون با رویه استیل

معرفی اجمالی کالا
اجاق لاوستون با رویه استیل

اجاق لاوستون با رویه میل استیل

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 88 سانتی متر84 سانتی متر91 سانتی متر85 کیلوگرم

فنی:

نوع گازی (فشار گاز 1.4 پوند بر متر مربع)

قدرت: 70000 کیلو کالری بر ساعت