اجاق پلو پز 3 ردیفه کوره دار

اجاق پلو پز 3 ردیفه کوره دار

معرفی اجمالی کالا
اجاق پلو پز 3 ردیفه کوره دار

اجاق پلوپز 3 ردیفه کوره دار

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 50 سانتی متر50 سانتی متر40 سانتی متر65 کیلوگرم

جنس:

رویه چدن نشکن

ورق 1 استفاده شده در بدنه و پایه

فنی:

شعله رینگی (30 - 15)

شیر 1/2 تک ضرب