اجاق پلو پز 3 ردیفه

اجاق پلو پز 3 ردیفه

معرفی اجمالی کالا
اجاق پلو پز 3 ردیفه

اجاق پلوپز 3 ردیفه کوره دار

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

 75 سانتی متر75 سانتی متر50 سانتی متر

جنس:

رویه چدن نشکن

ورق 1 استفاده شده در بدنه ورق 1/5 استفاده شده در پایه

فنی:

شعله رینگی (50 - 40 کوره ای یا 15)

شیر 1/2 تک ضرب