اجاق پلو پز ۴ ردیفه کوره دار

اجاق پلو پز ۴ ردیفه کوره دار

معرفی اجمالی کالا
اجاق پلو پز ۴ ردیفه کوره دار

اجاق پلوپز 4 ردیفه کوره دار

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

 100 سانتی متر100 سانتی متر00 سانتی متر

جنس:

رویه چدن نشکن

ورق 1 استفاده شده در بدنه ورق استفاده شده در پایه 1/5

فنی:

شعله رینگی (70 - 50 - 30 کوره ای یا 15)

شیر 1/2 تک ضرب