اجاق دمکن برنج با سیستم بخار

اجاق دمکن برنج با سیستم بخار

معرفی اجمالی کالا
اجاق دمکن برنج با سیستم بخار

اجاق دمکن برنج با سیستم بخار

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 71 سانتی متر50 سانتی متر187 سانتی متر160 کیلوگرم

فنی:

نوع گازی (فشار گاز 1.4 پوند بر متر مربع)

قدرت: 9000 کیلو کالری بر ساعت

ظرفیت: 6 ظرف بنماری


ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 71 سانتی متر78 سانتی متر187 سانتی متر220 کیلوگرم

فنی:

نوع گازی (فشار گاز 1.4 پوند بر متر مربع)

قدرت: 11000 کیلو کالری بر ساعت

ظرفیت: 12 ظرف بنماری