دیزی پز

دیزی پز

معرفی اجمالی کالا
دیزی پز

دیزی پز دو سنگ

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 88 سانتی متر87 سانتی متر90 سانتی متر110 کیلوگرم

فنی:

نوع گازی (فشار گاز 1.4 پوند بر متر مربع)

قدرت: 10400 کیلو کالری بر ساعت

ظرفیت: 56 عدد

 

دیزی پز سه سنگ

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 127 سانتی متر87 سانتی متر90 سانتی متر135 کیلوگرم

فنی:

نوع گازی (فشار گاز 1.4 پوند بر متر مربع)

قدرت: 15600 کیلو کالری بر ساعت

ظرفیت: 84 عدد

 

دیزی پز چهار سنگ

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 166 سانتی متر87 سانتی متر90 سانتی متر165 کیلوگرم

فنی:

نوع گازی (فشار گاز 1.4 پوند بر متر مربع)

قدرت: 21000 کیلو کالری بر ساعت

ظرفیت: 112 عدد

 جنس:

تمام استیل