کبا ب پز دستی

کبا ب پز دستی

معرفی اجمالی کالا
کبا ب پز دستی

کباب پز دستی دو شیر

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 100 سانتی متر65 سانتی متر95 سانتی متر70 کیلوگرم

فنی:

نوع گازی (فشار گاز 2  پوند بر متر مربع)

قدرت: 97000 کیلو کالری بر ساعت

 

کباب پز دستی دو سه شیر

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 150 سانتی متر65 سانتی متر95 سانتی متر85 کیلوگرم

فنی:

نوع گازی (فشار گاز 2  پوند بر متر مربع)

قدرت: 150000 کیلو کالری بر ساعت