دیگ چلو پز

دیگ چلو پز

معرفی اجمالی کالا
دیگ چلو پز

دیگ چلو پز

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 90 سانتی متر97 سانتی متر93 سانتی متر135 کیلوگرم

فنی:

نوع گازی (فشار گاز 2  پوند بر متر مربع)

قدرت: 24000 کیلو کالری بر ساعت

ظرفیت: 250 لیتر