دیگ چلو پز

دیگ چلو پز

معرفی اجمالی کالا
دیگ چلو پز

دیگ چلو پز

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 193 سانتی متر98 سانتی متر87 سانتی متر260 کیلوگرم

فنی:

نوع گازی (فشار گاز 2  پوند بر متر مربع)

قدرت: 110000 کیلو کالری بر ساعت

ظرفیت: 500 لیتر