دیگ خورش پز

دیگ خورش پز

معرفی اجمالی کالا
دیگ خورش پز

دیگ خورش پز

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

90 سانتی متر97 سانتی متر99 سانتی متر160 کیلوگرم

فنی:

نوع گازی (فشار گاز 2  پوند بر متر مربع)

قدرت: 24000 کیلو کالری بر ساعت

ظرفیت: 160 کیلوگرم