دمکن سنتی دو متری

دمکن سنتی دو متری

معرفی اجمالی کالا
دمکن سنتی دو متری

دمکن سنتی دو متری

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 195 سانتی متر86 سانتی متر124 سانتی متر210 کیلوگرم

فنی:

نوع گازی (فشار گاز 1.4  پوند بر متر مربع)

قدرت: 10500 کیلو کالری بر ساعت