ته چین پز

ته چین پز

معرفی اجمالی کالا
ته چین پز

ته چین پز یک طبقه

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 96 سانتی متر85 سانتی متر50 سانتی متر130 کیلوگرم

فنی:

نوع گازی (فشار گاز 1.4  پوند بر متر مربع)

قدرت: 5200 کیلو کالری بر ساعت

 

ته چین پز دو طبقه

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 96 سانتی متر85 سانتی متر151 سانتی متر220 کیلوگرم

فنی:

نوع گازی (فشار گاز 1.4  پوند بر متر مربع)

قدرت: 10500 کیلو کالری بر ساعت