دمکن سنتی دو طبقه

دمکن سنتی دو طبقه

معرفی اجمالی کالا
دمکن سنتی دو طبقه

دمکن سنتی دو طبقه

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 105 سانتی متر96 سانتی متر190 سانتی متر200 کیلوگرم

فنی:

نوع گازی (فشار گاز 1.4  پوند بر متر مربع)

قدرت: 10500 کیلو کالری بر ساعت