فر بره پز

فر بره پز

معرفی اجمالی کالا
فر بره پز

فر بره پز یک طبقه

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

96 سانتی متر85 سانتی متر150 سانتی متر135 کیلوگرم

فنی:

نوع گازی (فشار گاز 1.4  پوند بر متر مربع)

قدرت: 5200 کیلو کالری بر ساعت

 

فر بره پز دو طبقه

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

96 سانتی متر85 سانتی متر150 سانتی متر210 کیلوگرم

فنی:

نوع گازی (فشار گاز 1.4  پوند بر متر مربع)

قدرت: 11000 کیلو کالری بر ساعت