قفسه نگهداری دیگ

قفسه نگهداری دیگ

معرفی اجمالی کالا
قفسه نگهداری دیگ

قفسه نگهداری دیگ

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 90 سانتی متر80 سانتی متر150 سانتی متر45 کیلوگرم


ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 90 سانتی متر80 سانتی متر200 سانتی متر50 کیلوگرم