قفسه سردخانه

قفسه سردخانه

معرفی اجمالی کالا
قفسه سردخانه

قفسه سردخانه

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 90 سانتی متر40 سانتی متر200 سانتی متر23 کیلوگرم