ترولی فوستر

ترولی فوستر

معرفی اجمالی کالا
ترولی فوستر

ترولی حمل فوستر

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 50 سانتی متر54 سانتی متر151 سانتی متر23 کیلوگرم