ترولی حمل سینی

ترولی حمل سینی

معرفی اجمالی کالا
ترولی حمل سینی

ترولی حمل سینی

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 37 سانتی متر37 سانتی متر132 سانتی متر32 کیلوگرم