ترولی حمل ظروف کثیف مخزن دار

ترولی حمل ظروف کثیف مخزن دار

معرفی اجمالی کالا
ترولی حمل ظروف کثیف مخزن دار

ترولی حمل ظروف کثیف مخزن دار

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 120 سانتی متر56 سانتی متر100 سانتی متر35 کیلوگرم