ترولی آب‌چکان

ترولی آب‌چکان

معرفی اجمالی کالا
ترولی آب‌چکان

ترولی آب‌چکان

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 161 سانتی متر55 سانتی متر146 سانتی متر30 کیلوگرم