ترولی حمل دیگ

ترولی حمل دیگ

معرفی اجمالی کالا
ترولی حمل دیگ

ترولی حمل دیگ

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 89 سانتی متر74 سانتی متر55 سانتی متر25 کیلوگرم