ترولی حمل مواد

ترولی حمل مواد

معرفی اجمالی کالا
ترولی حمل مواد

ترولی حمل مواد

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 89 سانتی متر74 سانتی متر20 سانتی متر25 کیلوگرم