ترولی ظروف تمیز

ترولی ظروف تمیز

معرفی اجمالی کالا
ترولی ظروف تمیز

ترولی ظروف تمیز

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 89 سانتی متر56 سانتی متر100 سانتی متر27 کیلوگرم