اجاق سیب‌زمینی سرخ کن ۱ لگن

اجاق سیب‌زمینی سرخ کن ۱ لگن

معرفی اجمالی کالا
اجاق سیب‌زمینی سرخ کن ۱ لگن

اجاق سیب‌زمینی سر خکن 1 لگن

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 45 سانتی متر84 سانتی متر91 سانتی متر85 کیلوگرم

فنی:

نوع گازی (فشار گاز 1.4  پوند بر متر مربع)

قدرت: 17000 کیلو کالری بر ساعت