بار اسپون

بار اسپون

معرفی اجمالی کالا
بار اسپون

بار اسپون برای میکس نوشیدنی های سرد از قبیل ماکتیل و غیره .... استفاده میشود