گرایندر

گرایندر

معرفی اجمالی کالا
گرایندر

گرایندر برای آسیاب کردن قهوه استفاده می شود و دارای درجه بندی های مختلف می باشد که بستگی به نوع قهوه و نوشیدنی گرم دارد.