اسکوپ بستنی

اسکوپ بستنی

معرفی اجمالی کالا
اسکوپ بستنی

این وسیله برای جدا کردن مقدار لازم بستنی از ظرف بزرگ بستنی استفاده دارد برای مثال در آماده سازی شیک ها و آفوگاتو و یا برای سرو کنار آیتم های دیگر

یک مدل اهرمی و ساده دارد