ایروپرس

ایروپرس

معرفی اجمالی کالا
ایروپرس

ایروپرس دستگاهی برای دم کردن قهوه ی نسل سوم میباشد که درجه آسیاب مخصوص خود را دارد

این دستگاه به صورت دستی و فشار عمودی کار میکند

و دارای دو قسمت استوانه ای میباشد که فیلتر مخصوص این دستگاه بین این دو استوانه قرار میگیرد