پیچر

پیچر

معرفی اجمالی کالا
پیچر

برای گرم کردن شیر و گرفتن فوم برای شیر قهوه ها استفاده دارد