شیکر بوستون

شیکر بوستون

معرفی اجمالی کالا
شیکر بوستون

این وسیله برای شیک کردن محتویات یک نوشیدنی که با مودلر له شدن استفاده دارد

یک مدل شیکر دستی که یک لیوان و یک درپوش گنبدی دارد و در آن نیز شامل صافی است

و یک مدل بوستون که شامل دو لیوان میباشد

معمولا از مدل عادی در خانه و بوستون در بار کافه استفاده میشوند