کانتر زیر سماوری

کانتر زیر سماوری

معرفی اجمالی کالا
کانتر زیر سماوری

کانتر زیر سماوری

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 90 سانتی متر88 سانتی متر83 سانتی متر50 کیلوگرم