بویلر آب جوش ایستاده

بویلر آب جوش ایستاده

معرفی اجمالی کالا
بویلر آب جوش ایستاده

بویلر آب جوش ایستاده

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 50 سانتی متر83 سانتی متر188 سانتی متر-

فنی:

نوع گازی (فشار گاز 1.4  پوند بر متر مربع)

قدرت: 13000 کیلو کالری بر ساعت

ظرفیت: 100 لیتر


ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 100 سانتی متر83 سانتی متر188 سانتی متر-

فنی:

نوع گازی (فشار گاز 1.4  پوند بر متر مربع)

قدرت: 25000 کیلو کالری بر ساعت

ظرفیت: 200 لیتر