کانتر قاشق و چنگال

کانتر قاشق و چنگال

معرفی اجمالی کالا
کانتر قاشق و چنگال

کانتر قاشق و چنگال

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 83 سانتی متر88 سانتی متر90 سانتی متر75 کیلوگرم